ŘEŠÍME PREVENTIVNÍ PÉČI O ZDRAVÍ A PSYCHICKOU I FYZICKOU KONDICI.

Naši instruktoři jsou bývalí příslušníci specializovaných skupin Policie ČR a současně odborníci
v problematice zdraví, zvyšování fyzické a psychické kondice i odolnosti.

Naše služby poskytujeme především příslušníkům a zaměstnancům bezpečnostních sborů MV
(pracujícím v terénu nebo v kanceláři), resp. zaměstnancům rezortu MV a vrcholovým sportovcům
Olympu Centra sportu MV.

Instruktoři OME

PhDr. Kamil Polák

vedoucí OME, vedoucí a lektor projektu Protokol 24/7
Expert v oblasti podpory duševní rovnováhy, zvyšování psychické odolnosti a psychofyzických cvičení. Zakladatel a metodik projektu Optima a Detoxicon. Odborný konzultant v problematice posilování psychické odolnosti pro bezpečnostní sbory ČR, sportovní reprezentanty ČR, účastníky MS a OH. 30 let praxe u specializovaných útvarů resortu MV ČR. Spoluorganizátor čtyř ročníků mezinárodní konference „Zvládání extrémních situací“. Vystudoval Fakultu sportovních studií na Masarykově univerzitě v oboru Speciální edukace bezpečnostních složek a Aplikované sportovní edukace bezpečnostních složek, v rámci doktorandského studia Kinantropologie řešil vědecko-výzkumný úkol zaměřený na vliv speciálních autoregulačních cvičení na zvyšování odolnosti. Vysokoškolský pedagog (psychologie zátěže a stresu, kognitivní management).

Mgr. Roman Štědrý

vedoucí a lektor projektu Red Zone
Expert v oblasti sebeochrany, zvyšování odolnosti organismu, zvládání limitních situací. 20 let praxe u specializovaných útvarů resortu MV ČR. Vystudoval Vysokou školu tělesné výchovy a sportu PALESTRA a Universitu Jana Amose Komenského. Dlouholetý instruktor profesní sebeobrany a bojových umění zaměřený na taktické řešení, chování a výcvik limitních situací a zvyšování tělesné odolnosti. Dlouholetý instruktor bojové a instinktivní střelby, střelby pod tlakem. Certifikovaný člen a instruktor osobní ochrany s licencí I.A.P.P.A. (Mezinárodní asociace osobních strážců).

Informační brožura - o nás v kostce

Konzultanti OME

Ing. Petr Havlíček

Expert v oblasti výživy a zdravého životního stylu.

Ing. Jiří Matoška

Konzultant problematiky zvládání strachu v limitních situacích v projektu Red Zone.

Martina Juříková

Konzultantka pro problematiku fyzioterapie a pohybového zdraví.

 

Bc. Libor Mattuš

Konzultant na biohacking v projektu Protokol 24/7.

 

Martin Zvonař

Konzultant na Okuden Kyusho, první pomoc pomocí vitálních bodů, akupresuru a akupunkturu v projektech Detoxikon, Red Zone.

GM Jim Corn

Konzultant pro problematiku Okuden Kyusho v projektu Red Zone.

Mgr. Jaroslav Fil

Konzultant na Spirální stabilizaci v projektu Posilování pohybového zdraví.

Doc. Ing. Mgr. David Ulrich, Ph.D.

Konzultant pro problematiku fyziologie zátěže a leadershipu v projektech Red Zone, Detoxicon. Univerzita obrany ČR.

David Solař

Spolupracuje na druhém vydání knihy Redshirt to Recordbreaker.

Josef Kodo Mádl

Konzultant pro problematiku zvyšování fyzické a psychické odolnosti a zenové meditace v projektech Detoxikon, Protokol 24/7.

PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, MBA 

Konzultant v problematice psychologie a kognitivních věd v projektech Detoxikon, Protokol 24/7.

PhDr. Šárka Soudková, Ph.D.

Konzultantka pro problematiku zvládání stresu a traumat pomocí Trauma senzitivní jógy v projektech Detoxikon, Protokol 24/7.

kpt. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.

Konzultant pro problematiku biologie a fyziologie organismu v projektech Detoxikon, Red Zone. Laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek VŠCHT, Národní protidrogová centrála.

Benjaminem Cem Gencoglu

Konzultant pro problematiku Okuden Kyusho v projektech Detoxikon, Red Zone.

Naše pracoviště