JSME TÝM ODBORNÍKŮ,

KTEŘÍ ŘEŠÍ PREVENTIVNÍ PÉČI O ZDRAVÍ A PSYCHICKOU I FYZICKOU KONDICI.

Naši instruktoři jsou bývalí příslušníci specializovaných skupin Policie ČR nebo HZS ČR a současně odborníci v problematice zdraví, zvyšování fyzické a psychické kondice i odolnosti.

Naše služby poskytujeme především příslušníkům a zaměstnancům bezpečnostních sborů MV (pracujícím v terénu nebo v kanceláři), resp. zaměstnancům rezortu MV a vrcholovým sportovcům Olympu Centra sportu MV.

Instruktoři OME

Mgr. Kamil Polák

vedoucí OME, vedoucí a hlavní lektor projektu Protokol 24/7
Expert v oblasti podpory duševní rovnováhy, zvyšování psychické odolnosti a psychofyzických cvičení. Zakladatel projektu Optima. Odborný konzultant v problematice posilování psychické odolnosti pro bezpečnostní sbory ČR, sportovní reprezentanty ČR, účastníky MS a OH. 20 let praxe u specializovaných útvarů resortu MV ČR. Spoluorganizátor čtyř ročníků mezinárodní konference „Zvládání extrémních situací“. Vystudoval Fakultu sportovních studií na Masarykově univerzitě v oboru Speciální edukace bezpečnostních složek a Aplikované sportovní edukace bezpečnostních složek, v rámci doktorandského studia Kinantropologie řešil vědecko-výzkumný úkol zaměřený na vliv speciálních autoregulačních cvičení na zvyšování odolnosti. Vysokoškolský pedagog (kognitivní management).

Mgr. Martin Doležal

vedoucí a hlavní lektor projektu Posilování pohybového zdraví
Expert v oblasti tréninku pohybového zdraví, 20 let trenérské praxe. Instruktor funkčního pohybového tréninku pro bezpečnostní sbory ČR a sportovní reprezentanty ČR. Metodik a spoluzakladatel projektu Optima. Bývalý hasič a potápěč (10 let u HZS ČR), výcvik leteckého záchranáře (ARS USA). Autor metodiky CoreFit®. Autor publikace Přirozený funkční trénink a mnoha odborných článků. Absolvent FTVS UK v oboru Tělesná výchova – psychologie. www.martindolezal.com

Mgr. Roman Štědrý

vedoucí a hlavní lektor projektu Red Zone
Expert v oblasti sebeochrany, zvyšování odolnosti organismu, zvládání limitních situací. 20 let praxe u specializovaných útvarů resortu MV ČR. Vystudoval Vysokou školu tělesné výchovy a sportu PALESTRA a Universitu Jana Amose Komenského. Dlouholetý instruktor profesní sebeobrany a bojových umění zaměřený na taktické řešení, chování a výcvik limitních situací a zvyšování tělesné odolnosti. Dlouholetý instruktor bojové a instinktivní střelby, střelby pod tlakem. Certifikovaný člen a instruktor osobní ochrany s licencí I.A.P.P.A. (Mezinárodní asociace osobních strážců).

Externí lektoři OME

Ing. Petr Havlíček

Expert v oblasti výživy a zdravého životního stylu.
Projekty Optima, Protokol 24/7, Detoxikon

Martin Zvonař

Expert na Okuden Kyusho, první pomoc pomocí vitálních bodů, akupresuru a akupunkturu.
Projekty Detoxikon, Red Zone

Bc. Libor Mattuš

Expert na biohacking, celkovou optimalizaci organismu a otázky vysokého výkonu. Instruktor chladové terapie, dechových technik a činských bojových systémů

Mgr. Karel Lehmert, Ph.D.

Expert na problematiku CBRN.
Projekt Detoxikon

Mgr. Jaroslav Fil

Expert na Spirální stabilizaci, Dornovu metodu, zdravotní tělesnou výchovu, masáže.
Projekty Detoxikon, Red Zone, Protokol 24/7

Ing. Martin Röhrich

Expert v oblasti BioFeedback, NeuroFeedback, Neurokinetiky a měření stresové zátěže organismu.
Projekty BioFeedback, Optima, Detoxikon, Protokol 24/7

PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, MBA 

Expert v problematice psychologie a kognitivních věd.
Projekty Detoxikon, Protokol 24/7

Konzultanti OME

MUDr. Miloš Matouš

Konzultant pro problematiku sportovní medicíny, Olymp CSMV.
Projekty Detoxikon, Protokol 24/7

Ing. Jiří Matoška

Konzultant problematiky zvládání strachu v limitních situacích.
Projekt Red Zone

Mgr. Ivana Mišoňová

Konzultant pro problematiku fyzioterapie, kraniosakrální terapie, Olymp CSMV.
Projekty Detoxikon, Protokol 24/7

GM Jim Corn

Konzultant pro problematiku Okuden Kyusho.
Projekt Red Zone

plk. doc. Ing. Mgr. David Ulrich, Ph.D.

Konzultant pro problematiku fyziologie zátěže a leadershipu, Univerzita obrany ČR.
Projekty Red Zone, Detoxikon

David Solař

Studuje Biochemii a Molekulární Biologii na Wayne State University v Detroitu, Michiganu, kde je součástí tenisového univerzitního týmu jako kapitán. Také je v čele dvou studentských organizací. Momentálně spolupracuje na druhém vydání knihy Redshirt to Recordbreaker.

Josef Kodo Mádl

Konzultant pro problematiku zvyšování fyzické a psychické odolnosti a zenové meditace.
Projekty Detoxikon, Protokol 24/7

PhDr. Šárka Soudková, Ph.D.

Konzultantka pro problematiku zvládání stresu a traumat pomocí Trauma senzitivní jógy.
Projekty Detoxikon, Protokol 24/7

kpt. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.

Konzultant pro problematiku biologie a fyziologie organismu, laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek VŠCHT, Národní protidrogová centrála.
Projekty Detoxikon, Red Zone

Benjaminem Cem Gencoglu

Konzultant pro problematiku Okuden Kyusho.
Projekty Detoxikon, Red Zone

Naše pracoviště