JSME TÝM ODBORNÍKŮ,

KTEŘÍ ŘEŠÍ PREVENTIVNÍ PÉČI O ZDRAVÍ A PSYCHICKOU I FYZICKOU KONDICI.

Naši instruktoři jsou bývalí příslušníci specializovaných skupin Policie ČR nebo HZS ČR a současně odborníci v problematice zdraví, zvyšování fyzické a psychické kondice i odolnosti.

Naše služby poskytujeme především příslušníkům a zaměstnancům bezpečnostních sborů MV (pracujícím v terénu nebo v kanceláři), resp. zaměstnancům rezortu MV a vrcholovým sportovcům Olympu Centra sportu MV.

Instruktoři OME

PhDr. Kamil Polák

vedoucí OME, vedoucí a hlavní lektor projektu Protokol 24/7
Expert v oblasti podpory duševní rovnováhy, zvyšování psychické odolnosti a psychofyzických cvičení. Zakladatel projektu Optima a Detoxicon. Odborný konzultant v problematice posilování psychické odolnosti pro bezpečnostní sbory ČR, sportovní reprezentanty ČR, účastníky MS a OH. 30 let praxe u specializovaných útvarů resortu MV ČR. Spoluorganizátor čtyř ročníků mezinárodní konference „Zvládání extrémních situací“. Vystudoval Fakultu sportovních studií na Masarykově univerzitě v oboru Speciální edukace bezpečnostních složek a Aplikované sportovní edukace bezpečnostních složek, v rámci doktorandského studia Kinantropologie řešil vědecko-výzkumný úkol zaměřený na vliv speciálních autoregulačních cvičení na zvyšování odolnosti. Vysokoškolský pedagog (psychologie zátěže a stresu, kognitivní management).

Mgr. Martin Doležal

vedoucí a hlavní lektor projektu Posilování pohybového zdraví
Expert v oblasti tréninku pohybového zdraví, 20 let trenérské praxe. Instruktor funkčního pohybového tréninku pro bezpečnostní sbory ČR a sportovní reprezentanty ČR. Metodik a spoluzakladatel projektu Optima. Bývalý hasič a potápěč (10 let u HZS ČR), výcvik leteckého záchranáře (ARS USA). Autor metodiky CoreFit®. Autor publikace Přirozený funkční trénink a mnoha odborných článků. Absolvent FTVS UK v oboru Tělesná výchova – psychologie. www.martindolezal.com

Mgr. Roman Štědrý

vedoucí a hlavní lektor projektu Red Zone
Expert v oblasti sebeochrany, zvyšování odolnosti organismu, zvládání limitních situací. 20 let praxe u specializovaných útvarů resortu MV ČR. Vystudoval Vysokou školu tělesné výchovy a sportu PALESTRA a Universitu Jana Amose Komenského. Dlouholetý instruktor profesní sebeobrany a bojových umění zaměřený na taktické řešení, chování a výcvik limitních situací a zvyšování tělesné odolnosti. Dlouholetý instruktor bojové a instinktivní střelby, střelby pod tlakem. Certifikovaný člen a instruktor osobní ochrany s licencí I.A.P.P.A. (Mezinárodní asociace osobních strážců).

Externí lektoři OME

Ing. Petr Havlíček

Expert v oblasti výživy a zdravého životního stylu.
Projekty Optima, Protokol 24/7, Detoxikon

Martin Zvonař

Expert na Okuden Kyusho, první pomoc pomocí vitálních bodů, akupresuru a akupunkturu.
Projekty Detoxikon, Red Zone

Bc. Libor Mattuš

Expert na biohacking, celkovou optimalizaci organismu a otázky vysokého výkonu. Instruktor chladové terapie, dechových technik a činských bojových systémů

Mgr. Jaroslav Fil

Expert na Spirální stabilizaci, Dornovu metodu, zdravotní tělesnou výchovu, masáže.
Projekty Detoxikon, Red Zone, Protokol 24/7

PhDr. Ing. Vratislav Pokorný, MBA 

Expert v problematice psychologie a kognitivních věd.
Projekty Detoxikon, Protokol 24/7

Konzultanti OME

Ing. Jiří Matoška

Konzultant problematiky zvládání strachu v limitních situacích.
Projekt Red Zone

Mgr. Ivana Mišoňová

Konzultant pro problematiku fyzioterapie, kraniosakrální terapie, Olymp CSMV.
Projekty Detoxikon, Protokol 24/7

GM Jim Corn

Konzultant pro problematiku Okuden Kyusho.
Projekt Red Zone

plk. doc. Ing. Mgr. David Ulrich, Ph.D.

Konzultant pro problematiku fyziologie zátěže a leadershipu, Univerzita obrany ČR.
Projekty Red Zone, Detoxikon

David Solař

Studuje Biochemii a Molekulární Biologii na Wayne State University v Detroitu, Michiganu, kde je součástí tenisového univerzitního týmu jako kapitán. Také je v čele dvou studentských organizací. Momentálně spolupracuje na druhém vydání knihy Redshirt to Recordbreaker.

Josef Kodo Mádl

Konzultant pro problematiku zvyšování fyzické a psychické odolnosti a zenové meditace.
Projekty Detoxikon, Protokol 24/7

PhDr. Šárka Soudková, Ph.D.

Konzultantka pro problematiku zvládání stresu a traumat pomocí Trauma senzitivní jógy.
Projekty Detoxikon, Protokol 24/7

kpt. Ing. Martin Kuchař, Ph.D.

Konzultant pro problematiku biologie a fyziologie organismu, laboratoř forenzní analýzy biologicky aktivních látek VŠCHT, Národní protidrogová centrála.
Projekty Detoxikon, Red Zone

Benjaminem Cem Gencoglu

Konzultant pro problematiku Okuden Kyusho.
Projekty Detoxikon, Red Zone

Naše pracoviště