Kurzy Visio a Taktická mobilita realizujeme pro jednotlivé odbory cestou objednávek.

Kontaktujte nás prostřednictvím vedoucího oddělení specializované metodiky

ZSMV PhDr. Kamila Poláka na e-mail:

optima@optimazsmv.cz

Domluvíme si termín a podrobnosti.

Kurz VISIO – BEZPEČNÁ A ZDRAVÁ PRÁCE V DIGITÁLNÍM VĚKU

Kurz je realizován v rámci kampaně Zdravé pracoviště na období 2023-2025 pořádané Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci EU – OSHA. Kurz je zaměřený na ochranu zdraví při práci s moderními technologiemi. Vysvětluje proč pečovat o své zdraví a ukazuje jak na to. Projekt přistupuje k péči o zdraví celostně, nicméně jeho hlavním zaměřením je péče o zrak.

Kurz TAKTICKÁ MOBILITA

Jeho prioritním cílem je zlepšení a posílení zdraví příslušníků policie ČR, předcházení pracovním úrazům a snížení jejich počtu (např. nemoci z povolání, syndrom vyhoření apod.). Kurz je zaměřený na zvýšení fyzické a psychické odolnosti, optimalizaci zvládání stresu a strachu a dále pak na zvýšení povědomí o nových možnostech sebeobrany a taktické přípravy zvládání limitních situací.