OZDRAVNÉ POBYTY

Optimalizace ozdravných pobytů

ZSMV zajišťuje ozdravné pobyty pro příslušníky po 15ti letech služby.

Program Optima je od roku 2013 stabilní součástí 14ti denních ozdravných pobytů na hotelech Šumava a Janošík. Naši instruktoři zajišťují dvoudenní program, který mají příslušníci možnost využít. Pravidelnými tématy jsou: 

·       Přednáška o zásadách zdravého životního stylu
·       Praktické funkční cvičení pro zdraví pohybového aparátu 
·       Praktické relaxační cvičení
·       Přednáška Petra Havlíčka o zdravé výživě (Hotel Šumava)

Naši instruktoři se také podílejí na přípravě ozdravných pobytů a přispívají k lepší kvalitě nabízených služeb.

Termíny programů Optima na ozdravných pobytech 2020

Hotel Janošík

 • 9. - 10. března
 • 23. - 24. března
 • 20. - 21. dubna
 • 15. - 16. června
 • 29. - 30. června
 • 13. - 14. července
 • 27. - 28. července
 • 10. - 11. srpna
 • 24. - 25. srpna
 • 7. - 8. září
 • 21. - 22. září
 • 19. - 20. říjen
 • 16., 18. listopad
 • 7. - 8. prosinec
 •  
 •  

Hotel Šumava

 • 3. - 4. února
 • 2. - 3. března
 • 6. - 7. dubna
 • 14. - 15. dubna
 • 20. - 21. dubna
 • 22. - 23. června
 • 24. - 25. srpna
 • 26. - 27. října
 • 30. listopadu - 1. prosince