OZDRAVNÉ POBYTY

Optimalizace ozdravných pobytů

ZSMV zajišťuje ozdravné pobyty pro příslušníky po patnácti letech služby.

Program podpory zdraví, který naši instruktoři zajišťují, je od roku 2013 součástí čtrnáctidenních ozdravných pobytů na hotelech Šumava a Janošík. Tématem jsou: 

·       Informace o zásadách zdravého životního stylu
·       Praktické funkční cvičení pro zdraví pohybového aparátu 
·       Praktické relaxační cvičení

Naši instruktoři se také podílejí na přípravě ozdravných pobytů a přispívají k lepší kvalitě nabízených služeb.