Zvládání limitních situací a zvyšování odolnosti organismu

Vedoucí a lektor projektu: Mgr. Roman Štědrý

Už po staletí se lidé snaží rozeznávat či pochopit lidské emoce a chování v různých životních situacích.
Ať si to člověk uvědomuje nebo ne, prostupují emoce veškeré jednání člověka a emočně podbarvují každou jeho myšlenku a každý čin. Naše psychika obsahuje svérázné archivy: norem chování, alternativních výmluv, soucitných formulek a argumentů, proč neděláme to, co bychom ve skutečnosti chtěli.

Žádná pravidla, žádné bezpečné prostředí, žádná pomoc.

Napětí, které provází rozhodování při limitních situacích, může při značné intenzitě zabránit jakémukoliv rozumnému řešení, nebo se může dostavit strnulé reagování. Vše záleží na intenzitě stresu, délce působení a na stupni odolnosti konkrétního člověka vůči stresu. Limitní situace zejména na úrovni násilí, je z velké části věc emocí a pocitů, kontaktů a komunikace. Násilí je široká kategorie a má mnoho definic. Projevuje se v emocích a výrazech. Fyzické násilí je jen jedním drobným aspektem násilí jako celku a ten je jen jedním z druhů limitních situací.  Je tedy vhodné při rozhodování snížit svoje vnitřní napětí, například přiměřenou relaxační či náhradní technikou. V reálné situaci nejsou žádná pravidla, žádné bezpečné prostředí a s největší pravděpodobností ani žádná pomoc.

Trénink a zkušenost vám dovolí využít vlivy strachu ve váš prospěch, místo aby se zhoršily vaše schopnosti konat. K ovládnutí strachu je potřeba opakované vyvolávání stresu, abyste posílili nervový systém a zbavili se nežádoucího ztuhnutí. Realisticky trénink umožní, aby vaše smysly a nervový systém, se přizpůsobil každé situaci. Když trénujete realistickým způsobem, vaše tělo i mysl si to zapamatuje, bude připravena vhodně reagovat, kdykoliv se ocitnete v reálném střetu.

Poznat sebe, své vnitřní konflitky a jejich vnější projevy.

Obrana proti násilí představuje komplex aktivit, které vytvářejí pocit bezpečí, zvyšují schopnost řešit konflikty, ubránit se násilí. Bránit se násilí znamená bránit se vlastnímu strachu. Vědět, kde jsou jeho zdroje a příčiny. Znát sebe, své vnitřní konflikty a jejich vnější projevy. Umět včas rozpoznat příznaky hrozící konfliktní situace. Při traumatické situaci jsou lidé náhle vydáni všanc katastrofě či násilí a reagují spíše na reflexní úrovni sebeochranou, stažením se či přizpůsobením za účelem přežití. Někteří lidé mají strach reagovat obranou či konfrontací, jiní si namlouvají, že se jim nemůže nic stát. Je nutné vědět, čím a jak konfliktním situacím předcházet, a jak je řešit. A především chtít si to s permanentně hrozícím násilím a svým strachem rozdat. Předpokladem efektivní obrany před násilím je pouze individuální, tvořivý přístup člověka k předcházení a řešení konfliktních situací a incidentů, které mu hrozí, v nichž se ocitá.

Bránit se násilí znamená pochopit podstatu násilí, agrese a konfliktu.

Znamená to umět vytvářet a používat vlastní obranné strategie a postupy. Umět svoji vnitřní sílu vyjádřit ve svých vnějších projevech, v chování a jednání.  V celé formě psychické přípravy je důležité přijmout skutečnost, že do sebeochranné situace se můžeme dostat kdekoliv a kdykoliv. Vzhledem k dnešní časové vytíženosti nemusí mít člověk vždycky čas na pravidelný fyzický trénink, může si aspoň pravidelně představovat nejrůznější situace a scénáře. Psychická příprava dobře slouží k tomu, abychom dostali naučené reakce na úroveň podmíněných reflexů v podvědomí, taktéž pomáhá zlepšovat úroveň pohotovosti a bdělosti. Jakmile dostanete libovolného člověka do stresové situace, která trvá určitou dobu, dříve či později se u něj začnou projevovat psychické faktory, emoce, které hrají roli
v řešení situaci, kdy jsme pod tlakem.