ZDRAVÍ, KONDICE A PSYCHICKÁ ODOLNOST

Věříme, že zdraví, fyzická zdatnost i psychická rovnováha představují základ pro kvalitu života každého z nás. A pokud mají dlouhodobě fungovat, vyžadují aktivní přístup a alespoň základní dovednosti.

Víme, že práce příslušníků bezpečnostních sborů v nemalé míře zatěžuje lidský organismus v tělesné i duševní rovině. Naším cílem je, abyste se chtěli a abyste se uměli o své zdraví a fyzickou i psychickou kondici lépe starat.

 

Projekt Optima byl doporučený Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci a oceněný MPSV jako nejlepší v ČR v oblasti péče o zdraví zaměstnanců (Správná praxe 2016 – 2017, Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku). V rámci naší činnosti jsme zrealizovali více než 150 kurzů (více než 2000 lidí) pro příslušníky bezpečnostních sborů ČR, včetně elitních útvarů.

 

Projekt Optima probíhal v letech 2015 - 2020. A název "Optima" neformálně označuje naše oddělení. Projekt se po své úspěšné pětileté historii stal odrazovým můstkem pro další naše projekty:

Posilování pohybového zdraví - vedoucí a lektor Martin Doležal

Protokol 24/7 - vedoucí a lektor Kamil Polák

Red Zone - vedoucí a lektor Roman Štědrý