ÚSPĚCHY

Čeho jsme dosáhli

Naše ocenění

Projekt Detoxikon je oceněný MPSV jako vítězný v ČR v oblasti zvládání nebezpečných látek v rámci celoevropské kampaně Zdravé pracoviště 2018 – 2019.

Projekt Optima je oceněný MPSV jako nejlepší v ČR v oblasti péče o zdraví zaměstnanců (Správná praxe 2016 – 2017, Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku). 

Ocenění projektu Detoxicon.

Ocenění projektu Optima.

Detoxikon je vítězný projekt Evropské agentury pro bezpečnost a zdraví při práci EU-OSHA Healthy Workplaces Good Practice Awards 2018-2019.

Projekt Optima je doporučený Evropskou agenturou pro bezpečnost a zdraví při práci EU-OSHA (Správná praxe 2016 – 2017, Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku).

Publikace

Kde se o nás psalo