Vedoucí a lektor projektu: Mgr. Martin Doležal

Zdraví pohybového aparátu se dá do velké míry trénovat. A prevence je mnohem příjemnější, účinnější i levnější, než terapie. Nedostatek pohybu v moderním životě potřebujeme nahrazovat vhodným cvičením.  

Efektivní cvičení pro pohybové zdraví má určité zásady. Cviky musí splňovat kritéria funkčního pohybu a jejich správné provedení vyžaduje vhodnou instruktáž. A pokud chceme skutečné výsledky, potřebujeme i určitý přístup k tréninku.

Cílem tohoto projektu je, abyste se chtěli starat o své pohybové zdraví a abyste také věděli, jak na to.

Projekt Posilování pohybového zdraví je primárně zaměřený na příslušníky i zaměstnance Hasičského záchranného sboru, působící v terénu i v kanceláři. Metodika je ale využitelná i v ostatních profesích.

Program přináší jednoduché, účinné a snadno použitelné postupy s přímou vazbou na každodenní realitu a pracovní povinnosti. Cvičení snadno dostupná v každodenním životě – rychle naučitelná, nenáročná na čas nebo vybavení.

Výstupy projektu nabídnou účinné způsoby tréninku pohybového zdraví - formou instruktážních e-booků a praktických vzdělávacích kurzů. Organizujeme kurzy v rámci ozdravných pobytů a kurzy v prostorech našeho Vzdělávacího centra na Olympu CSMV v Praze na objednávku vašeho útvaru (kontakt: m.dolezal@zsmv.cz).