BIOFEEDBACK

Moderní způsoby tělesné diagnostiky

Metoda, která nám umožňuje pracovat
s lidským tělem jako přirozeným celkem

Při použití BioFeedback využíváme kombinace moderních medicínských metod a měřících postupů nejen ke sledování činnosti jednotlivých orgánů a částí lidského těla ale především k hodnocení jejich vzájemných vazeb a reakcí na určité podněty.

Naše tělo ke zpracování informací a podnětů ze svého okolí a řízení tělesných pochodů vytváří množství signálů, které jsme schopni pomocí BioFeedback citlivých přístrojů měřit.

Pomocí citlivých přístrojů tak můžeme sledovat například pohyby jednotlivých částí těla, činnost svalů a jejich výkonost, stabilitu těla, sílu a zrychlení pohybu, činnost srdce a cévního systému, dechovou činnost a výkonnost, okysličení krve, funkci mozku a nervového systému a další..

Výhody Biofeedbacku

Použití metody BioFeedback je neinvazivní. Propojením BioFeedback měření a diagnostických nástrojů jsme schopni získat dostatek informací o lidském těle a jeho chování jako celku.

Pomocí získaných informací můžeme nejen komplexně zhodnotit současný stav a předvídat určité vzorce chování našeho těla, ale pomocí vhodné stimulace pracovat na zvýšení výkonnosti, zlepšení konkrétních nedostatků nebo pomoci tělu znovu nastavit ztracenou rovnováhu a optimální funkční stav.

Moderní způsoby tělesné diagnostiky

BioFeedback a jeho možnosti

Úvodní diagnostika

Poskytuje základní informace o stavbě těla, činnosti tělesných struktur a orgánů, jejich vazbách a vzájemném propojení.

BioFeedback měření

Měřením biologických údajů jako jsou dech, srdeční činnost, svalová činnost, mozková aktivita, atd.. zjistitíme detailní informace o činnosti jednotlivých částí těla, jejich vzájemných vazbách a předpokladech k výkonnosti v určitých situacích. 

Propojení měření a diagnostiky  

Spojením BioFeedback měření a diagnostických nástrojů při konkrétní činnosti, sportovním výkonu, řešení zátěžových situacích nebo relaxaci získáme komplexní informace o chování těla, kterou můžeme následně využít k nápravě nedostatků nebo stimulaci.

Zpětná vazba a stimulace

Na základě zhodnocení a analýzy informací z BioFeedback měření a diagnostiky můžeme  nastavit a realizovat individuální postupy a  programy řízené zpětné vazby, stimulace, nápravných cvičení nebo nácviku určitých situací nebo činností.

Pomocí BioFeedback biologické zpětné vazby jsme schopni nastavené tréninkové postupy a metody sledovat, vhodně je optimalizovat a aktivně tak přímo zvyšovat efektivitu prováděného tréninku, proto je BioFeedback metodologie a stimulace tak efektivní.